Pancake (322888/1) (2017)Pancake (322888/1)
2017
Ø  172cm
16mm filmFig. 1 Benedikt Flückiger, Pancake (322888/1), 2017. Photo: Benedikt Flückiger


Fig. 2 Benedikt Flückiger, Pancake (322888/1), 2017. Photo: Benedikt Flückiger


Fig. 3 Benedikt Flückiger, Making off: Pancake (322888/1), 2017. Photo: Benedikt Flückiger


Fig. 4 Benedikt Flückiger, Pancake (322888/1), Detail, 2017. Photo: Benedikt Flückiger